VSOA-VUB wenst u een Krokusvakantie toe!

De winter is eindelijk bijna voorbij en de lente staat voor de deur…

HET VSOA-VUB team wenst jullie alvast een heel prettige krokusvakantie toe met heel veel zonnige dagen…

VSOA-VUB

Wij zijn er voor

De veiligheidsregels en de problemen rond de corona pandemie wijzigen zeer frequent. Daarom kan je heel veel specifieke informatie vinden op de vsoa.eu website.

Ook de vub website geeft heel veel antwoorden op veel gestelde vragen   

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergadert in principe maandelijks. De raad heeft in hoofdzaak een informatieve, adviserende en controlerende opdracht en voor bepaalde items een beslissingsbevoegdheid.
Haar opdrachten hebben in hoofdzaak betrekking op het financieel en personeelsbeleid van de universiteit en de beslissingen die hieromtrent genomen worden door de centrale en facultaire bestuursorganen.

CPBW

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) heeft hoofdzakelijk als opdracht actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.Deze taak volbrengt het vooral door adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid ter preventie van ongevallen en beroepsziekten, het globaal preventieplan en aangaande het jaarlijks actieplan of wijzigingen, uitvoering en resultaten ter zake.

Tim Van de Voorde

Sinds 2012 heeft hij het engagement opgenomen om de werking van ACLVB en VSOA aan de VUB te coördineren en sinds 2014 is hij als nationaal penningmeester verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Groep Onderwijs.

Wie zijn we.... wat doen we....

Wat doen we?

Als syndicale organisatie verdedigen we de belangen van ALLE personeelsleden. Wanneer we met de VUB als werkgever onderhandelen, stellen we ons steeds constructief op, maar vooral ook vastberaden. We verliezen nooit uit het oog wat het belangrijkste is: jouw belangen en jouw toekomst als VUB-personeelslid.

VSOA voert haar syndicale activiteiten uit in filosofische en politieke onafhankelijkheid. Vrijheid, solidariteit, verdraagzaamheid en het opnemen van verantwoordelijkheid zijn voor ons van essentieel belang.

Ons even voorstellen...

Geboortedatum: 30 juli 1975
Werkt op VUB sinds: oktober 1997
Dienst: Vakgroep Geografie, faculteit Wetenschappen
Functie: Onderzoeker (postdoc)

“Wetenschappelijk onderzoek is geen bandwerk”
Geboortedatum: 01 september 1966
Werkt op VUB sinds: april 1991
Dienst: DICT
Functie: project coördinator

“Samen staan we sterker!"
Geboortedatum: 19 januari 1976
Werkt op VUB sinds: maart 1999
Dienst: Infrastructuur
Functie: Technieker Elektriciteit

“De VUB heeft nood aan een geïntegreerd veiligheidsbeleid”
Geboortedatum: 05 mei 1966
Werkt op VUB sinds: november 1999
Dienst: Vakgroep Chemie (ALGC)
Functie: Laboverantwoordelijke

“Verder werken aan een positieve en correcte sfeer op het werk"
Geboortedatum: 12 januari 1962
Werkt op VUB sinds: oktober 1985
Dienst: Financiële Administratie
Functie: Medewerker Aankoopdienst

“Gelijke kansen voor iedereen”
“Flexibiliteit moet van twee kanten komen”
Geboortedatum: 18 oktober 1967
Werkt op VUB sinds: april 1987
Dienst: Infrastructuur, campus Jette
Functie: Elektrieker

“Tony werkt op campus Jette op de technische dienst,
waar hij zich ontfermt over de elektriciteit.